Европски центар за ревизија

Ромео Костадинов
лице за контакт

Адреса:
ул. “Јордан Мијалков” бр. 30
Скопје
1000
Р. Македонија

телефон: +389 2 3211 616
Број на мобилен телефон: +389 75 44 66 94